NANJING    ZHENGZHOU   HONGKONG   WALES                                                                                                         

河南郑州清华·忆江南

Introduction

建筑区位:中国·河南·郑州

项目业主:郑州清华园房地产开发有限公司

设计时间:2006.09

项目规模:总用地面积2200亩

               总建筑面积82万平米

案例图片        
         
       
     
n