NANJING    ZHENGZHOU   HONGKONG   WALES                                                                                                         

苏州古城一、二号街坊

保护性规划

Introduction

建筑区位:中国·江苏·苏州

项目业主:苏州市政府、苏州市文化局

               江苏省外贸、弘业国际集团

设计时间:2004.06

项目规模:总用地面积1146亩

案例图片        
         
       
     
n