NANJING    ZHENGZHOU   HONGKONG   WALES                                                                                                         

海南儋州双联海景住区
Introduction

建筑区位:中国·海南·儋州

项目业主:海南双联房地产开发有限公司

设计时间:2010.04

项目规模:总用地面积700亩

               建筑面积70万平方米

案例图片        
         
       
     
n