NANJING    ZHENGZHOU   HONGKONG   WALES                                                                                                         

马鞍山荷包山地块项目

Introduction

建筑区位:中国·安徽·马鞍山

项目业主:马鞍山市规划局

设计时间:2012.06

项目规模:总用地面积438.5亩

               总建筑面积23.4万平方米

案例图片        
         
       
     
n