NANJING    ZHENGZHOU   HONGKONG   WALES                                                                                                         

奥马综合商业居住项目

Introduction

建筑区位:中国·河南·郑州

项目业主:郑州奥马置业有限公司

设计时间:2013.06

项目规模:总用地面积336亩

               建筑面积94万平方米

案例图片        
         
       
     
n